Home / Hypotheken / Hypotheekvormen
  inhoudsopgave hypotheekvormen
  Banksparen
Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk geworden op een geblokkeerde bankrekening te sparen voor de aflossing van (een deel van) de hypotheek. Deze hypotheekvorm is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een spaarrekening. Tijdens de looptijd van de hypotheek betaalt u rente en lost u niets af. Daarnaast spaart u maandelijks een bedrag op een geblokkeerde spaarrekening met als doel de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen. Met deze hypotheek kiest u voor de zekerheid van sparen en lage maandlasten.

  • Zekerheid van sparen tegen een vaste rente.
  • U ontvangt hetzelfde rentepercentage als u betaalt.
  • Flexibiliteit ten aanzien van overlijdensrisicoverzekering.

Een overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht. Afhankelijk van de hoogte van de lening en de waarde van de woning kan een overlijdensverzekering wel verplicht gesteld worden. Met de Spaarrekening Hypotheek kiest u zelf waar u uw overlijdensrisicoverzekering afsluit. U kunt ook een bestaande overlijdensrisicoverzekering aan deze hypotheek koppelen. Het verzekerde bedrag mag bovendien afwijken van het doelkapitaal.

  Spaarhypotheek
Wilt u zekerheid en duidelijkheid? En wilt u de garantie dat de gehele lening aan het eind van de looptijd wordt afgelost? Dan kiest u voor de spaarhypotheek. Met deze vorm kiest u voor stabiele woonlasten gedurende de looptijd van uw hypotheek. U sluit een levensverzekering af, waarvoor u spaarpremies betaalt. Door een koppeling tussen de hypotheekrente en de spaarpremies blijven uw woonlasten redelijk stabiel. In veel gevallen is dit niet de goedkoopste hypotheekvorm, maar daarvoor krijgt u maximale zekerheid terug. Deze hypotheekvorm heeft een ingebouwde overlijdensrisicodekking.
  Levenhypotheek
Kiest u voor de levenhypotheek dan lost u niet af, maar dan betaalt u gedurende de looptijd premies voor een levensverzekering. Verzekeringsmaatschappijen beleggen die premies en aan het einde van de looptijd wordt de uitkering van uw levensverzekering gebruikt voor de aflossing van uw hypotheek. Eventueel extra rendement krijgt u uitgekeerd. U profiteert maximaal van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente omdat u gedurende de hele looptijd rente betaalt over de totale lening. In de levenhypotheek is het overlijdensrisico gedekt. Bij overlijden vˇˇr de einddatum wordt de uitkering op de hypotheekschuld in mindering gebracht.
  Annu´teitenhypotheek
Als u aflossen belangrijk vindt, maar u wilt of kunt dat niet met een levensverzekering doen, dan past de annu´teitenhypotheek bij u. Gedurende de looptijd betaalt u maandelijks een gelijk bedrag. Aanvankelijk bestaat dit bedrag grotendeels uit rente. Uw belastingvoordeel is in de beginperiode dan ook het grootst. Naarmate de looptijd van de lening verstrijkt, neemt het rentebedrag af en wordt het aflossingsdeel groter. Dit heeft tot gevolg dat uw belastingvoordeel minder wordt. Dat kan een nadeel zijn, als u verwacht tegen die tijd in een hoge belastingschaal te vallen.
  Lineaire hypotheek
Wilt u uw hypotheek snel aflossen zodat uw maandlasten snel dalen? Dat kan met de lineaire hypotheek. Bij deze hypotheekvorm lost u het hypotheekbedrag in gelijke delen af. Het bedrag dat u aan rente betaalt, wordt daardoor steeds minder, uw belastingvoordeel neemt daardoor echter eveneens af.
  Aflossingsvrije hypotheek
Alle overige hypotheekvormen gaan er vanuit dat de hypotheek in een bepaalde mate wordt afgelost. Maar het kan ook anders: met de aflossingsvrije hypotheek zonder vaste einddatum. Steeds meer mensen kiezen ervoor de hypotheek niet af te lossen. Alleen wanneer u de hypotheek wilt beŰindigen of wanneer u uw woning verkoopt, moet de lening in ÚÚn keer geheel worden afgelost. Uw maandlast is laag aangezien u geen periodieke aflossingen heeft, maar uitsluitend aftrekbare rente betaalt. Uw belastingvoordeel blijft op niveau. Volgens de belastingherziening 2001 verwacht de overheid echter dat u uw lening na 30 jaar hebt afgelost en vervalt de hypotheekrenteaftrek na die periode.
  Hypotheek met beleggingsverzekering
U wilt een zo hoog mogelijk rendement en u wilt daarvoor graag beleggen? Dan is deze hypotheek geschikt voor u. U weet ook dat u met beleggen kiest voor minder financiŰle zekerheid. Gedurende de looptijd lost u niets af. Daarom profiteert u van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. U betaalt maandelijks premie voor uw beleggingsverzekering. Uw premies worden belegd door de beleggingsexperts van verzekeringsmaatschappijen. De eindopbrengst is onder bepaalde voorwaarden belastingvrij. Een eventueel ingebouwde overlijdensrisicodekking zorgt ervoor dat de hypotheekschuld bij overlijden vˇˇr de einddatum geheel of gedeeltelijk wordt afgelost, afhankelijk van de dekking die u kiest.

  Financial Planning Hypotheek
Als u over eigen geld beschikt is de financial planning hypotheek de aangewezen financieringsvorm voor u. Met deze hypotheek kunt u optimaal profiteren van de fiscale mogelijkheden binnen het belastingstelsel voor de 21e eeuw. Uitgangspunt is dat u de aankoop van uw eigen woning benut als een unieke kans. U gebruikt uw eigen geld niet als betaalmiddel voor de woning, maar u opent hiermee een beleggingsrekening. Via de beleggingsrekening kunt u uw geld beleggen in gerenommeerde fondsen. Doordacht en verantwoord. De opbrengsten over uw beleggingen gebruikt u om uw maandlasten te verlagen of om uw vermogen te vergroten. U kunt onbeperkt extra inleggen en in principe vrij beschikken over uw vermogen in de beleggingsrekening.

De lening bij deze hypotheek wordt afgelost met de opbrengst van een beleggingsverzekering. Het overlijdens-risico is mee te verzekeren. Kortom: een flexibele vorm waarbij uw hypotheek wordt ingezet als onderdeel van uw financiŰle planning. Binnen de grenzen van uw mogelijkheden bepaalt u zelf uw maandlast.
  Effecthypotheek
U streeft een zo hoog mogelijk rendement na en wilt daarvoor graag actief meedenken over uw beleggingen? En toch genieten van voldoende vrijheid en flexibiliteit? Dan kan de effecthypotheek een goede oplossing voor u zijn.
Op de effecthypotheek lost u gedurende de looptijd niets af. U profiteert dus maximaal van de fiscale aftrekbaarheid van betaalde hypotheekrente. Aan uw hypotheek is een effectrekening gekoppeld. Maandelijks stort u daarop een vast bedrag, dat vervolgens voor u wordt belegd. U heeft daarbij brede keus uit beleggingsfondsen. Aan het eind van de looptijd lost u met de opgebouwde som van uw effectrekening uw hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk af. Mogelijk brengt uw effectrekening meer op dan u voor de aflossing nodig heeft.
  Combinatie van bovenstaande vormen
Vaak wordt tegenwoordig gekozen voor een combinatie van de bovenstaande vormen gekozen. Zo kunt u bijvoorbeeld de lage maandlast van een aflossingvrije hypotheek combineren met de zekerheid van een spaarhypotheek.
  Belangstelling? Neem contact op
Heeft u belangstelling voor ÚÚn van de genoemde hypotheekvormen? neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Wij zijn u graag van dienst bij de inventarisatie van uw mogelijkheden en begeleiden u naar een bij u passende hypotheek.
  Nieuws eigen woning
Bekijk de mogelijkheid om uw hypotheek geheel af te lossen!

Het kabinet wil eigenwoningbezitters stimuleren om hun woning te financieren met eigen middelen. Hiertoe is met ingang van 1 januari 2005 een aftrek ingevoerd wegens 'geen of geringe eigenwoningschuld' Wellicht is het zinvol om te berekenen welke gevolgen de aflossing van de hypotheek schuld voor u heeft.

   naar boven ^
 
Contact | Sitemap | Disclaimer